Enam petak ruko di Simpang Pawang Sidik dilahap sijago merah.